Atletika v Humpolci


V roce 2010 oslavila humpolecká atletika třicet let od svého založení. Tím nejlepším dárkem byl všem závodníkům i několika nadšencům, kteří se starají o chod oddílu do této doby, nově zrekonstruovaný atletický stadión TJ Jiskra Humpolec. Jeho slavnostní otevření se konalo 8.října 2010.
Královna olympijských sportů-atletika se v Humpolci provozovala již v rámci činnosti Sokola před a po druhé světové válce,ale s opětovným ukončením Sokola byla ukončena i atletická činnost. K jejímu obnovení došlo v červnu 1980, kdy MUDr.Libuše Pechová svolala ustavující schůzi na níź byl zvolen řádný výbor (viz.zápis ).
Na přelomu století procházel AO složitým obdobím zejména po odchodu zakladatelky MUDr.Pechové a jen díky obětavosti a nadšení dvou propagátorů - Z.Štefánka a M.Krpálka se udržel při činnosti. Žákovská družstva startují od roku 1981 v přeborech okresu, kraje a pomalu se začínají prosazovat v i rámci ČSSR a ČR dorostenci, dorostenky, muži, ženy. Přestože humpolecká atletika zůstává v pozadí zájmu tisku, veřejnosti i vybavenosti dosahuje výsledků, na které můžeme být opravdu hrdí .
Za vše mluví výsledky : v kategorii mládeže získali naši závodníci - 2 tituly přeborníků ČSSR, 3 tituly přeborníků ČR, čtyři druhá místa na přeboru ČR a jedno třetí místo na přeboru ČR. Od roku 1981 do roku 2000 získali naši závodníci 85 titulů krajských přeborníků Jihočeského kraje a od roku 2001 do letošního roku 90 titulů přeborníků kraje Vysočina.
Nejúspěšnějším závodníkem dospělých je Kamil Kotlík ,který získal již 24 titulů přeborníka kraje a zúčastnil se již 3 přeborů ČR, kde je zatím jeho nejlepším umístěním 5.místo v trojskoku -2008 v Táboře. Další naši atleti s nejvyšším počtem titulů - přeborník kraje : Kateřina Vodová – 17 titulů,Miroslav Palán – 10 titulů, Aneta Závišková - 9 titulů, Anna Kalivodová a Radim Závodský - 7 titulů, Martin Pajer - 5 titulů, Michaela Linhartová, Petra Kubíčková, Filip Šály - 4 tituly.
Od roku 1982 pořádá AO veřejné běžecké závody, dříve“ Běh 28.října „- nyní Podzimní běh „Bernad cup“, jeho 27.ročníků se do letošního roku zúčastnilo 2.878 závodníků z Humpolce a okolních měst. V osmdesátých letech byl AO pořadatelem „Běhu Osvobození“ na náměstí v Humpolci, OP žactva a dorostu, SHMP atd. Od roku 2005 je pořadatelem veřejných atletických závodů „Bernard OPEN „ a VC Auto Racek“ v hodu diskem. V roce 2008 uspořádal i dva kvalifikační závody v hodu diskem pro olympiádu v Pekingu. V součastné době se opět ve zvýšené míře věnuje mládeži nová generace kvalifikovaných trenérek pod vedením Vl.Štaubertové. Účastníme se soutěží se KP přípravek, pořádáme regionální olympiády pro DD, okresní kolo v atletickém čtyřboji, organizujeme školní olympiády, pořádáme veřejnou soutěž „Běhej,skákej házej“pro přípravku,i mateřské školy města Humpolce a další veřejné závody. Bližší informace najdete na stránkách- www.atletikahumpolec.cz

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Historie humpolecké atletiky začíná v roce 1981, kdy byl dostavěn a otevřen atletický stadion, tzv. „sokolák“. Od té doby zde působí oddíl atletiky, spadající pod TJ Jiskra Humpolec. Jak už to chodí, čas běží …a o atletiku přestává být takový zájem, jako byl ze začátku. Ubývá sportovců, ubývá trenérů… Děti stále více času tráví u PC, televizorů, nebo prostě na dalších zájmových aktivitách – ZUŠ, lukrativní sporty, jako jsou fotbal, hokej, florbal… Ale na to, že základem každého sportu je BĚH, už každý zapomněl. Dřeme v posilovnách, potíme se na spinningových kolech, utrácíme penízky za permanentky, ale zaběhat si – jen tak, do přírody – nejdeme.
A tehdy to začalo: Dvě kámošky, bývalé členky místního atl. oddílu, nyní maminky dětí školou povinných, daly hlavy dohromady…. a společně s p. Zdeňkem Štefánkem (mimochodem - jediným původním členem od r.1981!) to rozjely znovu. Cooooo???? No přece ATLETIKU V HUMPOLCI ! Radka se ujmula těch úplně nejmenších – 1. a 2. třída. Pod hlavičkou SVČ při ZŠ Hradská vznikl v roce 2008 kroužek s názvem Atletika pro malé desetibojaře.
Vlaďka se „pustila“ do dětiček o něco starších – 3.a 4. třída…A tak nám v Humpolci začala fungovat ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA. Čítala celkem asi 37 dětí, byla jediná v okrese a celkově šestá v kraji Vysočina. Cílem bylo přivést děti veselou a zábavnou formou zpět k základnímu pohybu – běhu, k lásce ke sportu a pohybu celkově.
O rok později, v prosinci 2009, se naše přípravka stala (jako jediná v kraji) tzv. PILOTNÍ ATLETICKOU ŠKOLKOU pod patronací Českého atletického svazu. Čas utíká, z našich nejmladších je už „ starší přípravka“ a z některých dokonce „mladší žactvo“. Některé děti u atletiky zůstaly doposud, jiné se začaly věnovat nějakému jinému sportu. I s tím se musí počítat.
Před námi je nová závodní sezona. Držte nám palce, ať se nám podaří alespoň tak, jako ta loňská. A kdo bude mít chuť a čas, ať si přijde zasportovat s námi J Těšíme se!